Maar liefst 40% van de Nederlandse volwassenen is bang voor de tandarts. Tot op de dag van vandaag zijn er weinig tot geen oplossingen voor dit probleem.
User experience design
De communicatiedoelgroep zijn Nederlandse volwassenen in de leeftijdscategorie van 30 tot 60 jaar die bang zijn voor de tandarts. Uiteindelijk brengt deze groep mensen toch een bezoek aan de tandarts, maar met een enorme tegenzin.
De voornaamste reden dat onze doelgroep bang is voor de tandarts is te herleiden naar een traumatische ervaring uit het verleden. Daarnaast is er ook een groep die zegt dat ze bang zijn voor het onbekende in de mond.
De doelgroep zet uiteen dat verschillende factoren de benarde situatie kunnen verminderen. Deze factoren zijn afleiding, rust en aanwezigheid van de tandartsassistent of kalmerende woorden van de tandarts zelf. Wel zijn deze factoren erg verschillend per individu.
Er zijn verschillende methoden gebruikt voor het onderzoek. Deskresearch, etnografisch onderzoek, interviews met tandartsen en angstige patiënten, de vijf "waarom"-vragen, een enquête en een stakeholder map.
Tandarts Taboe is een applicatie die Nederlandse volwassenen helpt om hun angst voor de tandarts te overwinnen. De schuifbalken in de applicatie benaderen de patiënt op een persoonlijke manier. Dit laat de patiënt comfortabel voelen. Met behulp van de schuifbalken stelt de patiënt zijn of haar ideale tandartsafspraak samen.

Dit onderzoek, concept en de applicatie zijn gemaakt in samenwerking met Lisan van der Linden.

Onderzoeksvoorstel
De hoofdvraag van dit project is; "Welke oplossing kan worden geboden aan Nederlandse volwassenen, zodat zij hun bezoek aan de tandarts niet langer uitstellen?".
De oorzaken en gevolgen van het uitstellen van een tandartsbezoek, de motivatie van angstige volwassenen om tóch een bezoek te brengen aan de tandarts en de functies van stakeholders.
Customer Journey Map
We hebben een Customer Journey Map gebruikt om uiteen te zetten waar het probleem zich precies bevindt. Het begint met de 40% Nederlandse volwassenen die bang zijn voor de tandarts. Deze angst bestaat uit fysieke- en mentale angst. Uiteindelijke bezoeken deze angstige patiënten toch de tandarts, maar wel met enorme tegenzin.

"Wachten is voor mij funest", zegt een van de patiënten tijdens een interview. Tijdens het wachten wordt de angst steeds erger. Na de behandeling wordt de drempel voor het volgende bezoek groter.
Back to Top