PRONK
Leiden is een historische, grote gemeente waarbij de Stadsingenieurs zorgen voor de inrichting en realisatie van infrastructuur en de openbare ruimte. Bij het team Stadsingenieurs werken zo’n 30 vaste- en 20 inhuur-krachten aan de ontwikkeling en aanleg van de openbare ruimte binnen en buiten Leiden. Dat loopt uiteen van het voorbereiden en aanleggen van bijvoorbeeld bruggen, wegen, tunnels, waterbergingen en riolering tot complete stadsparken en ondergrondse parkeergarages.
Wij zijn gevraagd door Mirjam van der Loo (afdeling communicatie) en Pieter van Leeuwen (team Stadsingenieurs) om een oplossing te conceptualiseren voor een probleem waar zij al een lange tijd mee te maken hebben, namelijk het opvullen van openstaande vacatures. De gemeente, en met name de Stadsingenieurs, hebben te maken met vergrijzing van het team. Daarom zijn ze op zoek naar jonge civiel technische ingenieurs met frisse inzichten en invalshoeken om te zorgen voor innovatieve oplossingen en het behouden van de huidige kennis binnen het team.
De oplossing hiervoor is het Pronk pakket. In dit pakket staat de communicatiestrategie omschreven waarmee momenten gecreëerd worden waarop studenten kennis maken met de gemeente Leiden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de gemeente meer moet pronken met projecten die zij doen. Iedere civiele techniek student die wij hebben gesproken geeft namelijk aan zijn of haar stage te selecteren op de projecten die ze daar mogen gaan lopen.
Met onze oplossing doorlopen we drie stappen tot het uiteindelijke doel: het vullen van vacatures. De eerste stap is kennismaken. Stap 2 is het trekken naar de website. Stap 3 is het activeren om te solliciteren.